مدیرعامل

نیما خواجه مهمدی


به نام صانع یکتا
اگر ایرانی بخواهیم آباد، آزاد و سربلند، مردانی می خواهیم آبادگر، آزاده و بلند همت ، و مردانی اینچنینی آنگاه که آستین همت بالا بزنند، دیگر نه سختی سنگ های کوه و نه سوزندگی حرارت آتشین آفتاب کویر و نه هیچ مانع دیگری یارای عرض اندام مقابل اراده آهنین ایشان را ندارد و این مردان با چنین عزمی خواسته اند که جوان ایرانی در ایران سربلند بماند و سرمایه و ثروت ایرانی در همین کشور و جهت رفاه و آسایش ایرانی هزینه شود.
احداث کارخانه تولید کنسانتره سرب و روی در سرزمین زرخیر یزد و در جوار معدن سرب و روی مهدی آباد – بزرگترین ذخیره سرب و روی دنیا-، اولین گام و اساسی ترین گام در این راستاست.
بدون شک حاصل آمیختگی غیرت و همت ایرانی برای تک تک ایرانیان منشاء خیرو برکت خواهد بود.

نیما خواجه مهمدی
مدیرعامل شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد